Bàn Thờ Công Giáo trong phòng khách ở TPHCM – Tượng Đức Mẹ Ban Ơn

Bàn Thờ Công Giáo trong phòng khách ở TPHCM (thành phố Hồ Chí Minh) được Beconi Việt Nam chế tác thủ công, thiết kế hài hòa và trang trọng – ấm cúng trong từng không gian. Từ Bàn Thờ Chúa Mini trong phòng khách của căn hộ chung cư đến nhưng Bộ Bàn Thờ Chúa trong nhà lớn, biệt thự đều được chế tác tỉ mỉ và đảm bảo chất lượng cao.

Bàn Thờ Công Giáo trong phòng khách ở TPHCM (thành phố Hồ Chí Minh) được Beconi Việt Nam chế tác thủ công, thiết kế hài hòa và trang trọng - ấm cúng trong từng không gian. Từ Bàn Thờ Chúa Mini trong phòng khách của căn hộ chung cư đến nhưng Bộ Bàn Thờ Chúa trong nhà lớn, biệt thự đều được chế tác tỉ mỉ và đảm bảo chất lượng cao.

Bàn Thờ Công Giáo bằng gỗ trong phòng khách được chế tác tỉ mỉ, bộ tượng Bàn Thờ Chúa cao 70 cm – Tượng chúa chịu nạn cao 70 cm gắn lên cây thánh giá cao 1.15 mét

Bàn Thờ Công Giáo trong phòng khách ở TPHCM - Tượng Đức Mẹ Ban Ơn mẫu đẹp, chế tác thủ công. Bàn Thờ Chúa phòng khách mini, trang trọng..

Bàn Thờ Công Giáo trong phòng khách tại TPHCM – Tượng 50 cm

  • Tượng Đức Mẹ Hoa Huệ cao 50 cm
  • Tượng Thánh Giuse Bế Chúa cao 50 cm
  • Thánh Giá chúa khải hoàn cao 80 cm – có đế
  • Tủ Thờ bằng gỗ / được lắp đặt tại Nhà khách hàng ở Quận 7, TP HCM.
Bàn Thờ Công Giáo trong phòng khách ở TPHCM - Tượng Đức Mẹ Ban Ơn mẫu đẹp, chế tác thủ công. Bàn Thờ Chúa phòng khách mini, trang trọng..

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn chân dung đẹp

Bàn Thờ Công Giáo trong phòng khách ở TPHCM - Tượng Đức Mẹ Ban Ơn mẫu đẹp, chế tác thủ công. Bàn Thờ Chúa phòng khách mini, trang trọng..

Tượng Đức Mẹ Ban Ơn mẫu xuất khẩu chân dung đẹp, gần gũi

Bàn Thờ Công Giáo trong phòng khách ở TPHCM - Tượng Đức Mẹ Ban Ơn mẫu đẹp, chế tác thủ công. Bàn Thờ Chúa phòng khách mini, trang trọng..

Tổng thể Chân dung Tượng Đức Mẹ Ban ơn đẹp tại Beconi Việt Nam

Bàn Thờ Công Giáo trong phòng khách ở TPHCM - Tượng Đức Mẹ Ban Ơn mẫu đẹp, chế tác thủ công. Bàn Thờ Chúa phòng khách mini, trang trọng..

Xưởng Beconi Việt Nam

Bàn Thờ Công Giáo trong phòng khách ở TPHCM – Tượng Đức Mẹ Ban Ơn
Scroll to top