Bộ sưu tập hình ảnh, video về Bộ Tượng Giáng Sinh (Bộ Tượng Noel)

Bộ sưu tập Bộ Tượng Giáng Sinh (Bộ Tượng Noel) được sản xuất bởi Beconi Việt Nam có 11 bức tượng

  • Tượng Chúa Giesu Hài Đồng trên máng cỏ
  • Tượng Đức Mẹ Maria
  • Tượng Thánh Giuse (cần đèn dầu)
  • 3 Tượng Ba Vua
  • Tượng con Chiên, Bò, Lừa
  • Tượng Mục đồng
  • Tượng Thiên Thần

Beconi phát triển Bộ sưu tập Bộ Tượng Giáng Sinh (Bộ Tượng Noel) với 2 kích thước là 60 cm và 1.2 mét ( đây là bức tượng cao nhất bộ và các bức tượng khác sẽ theo tỷ lệ đi kèm )
Liên hệ Chuộc tượng qua các số điện thoại: 0888.7999.38 / 0889.7999.38 / 0827.999.383

  • Bộ Tượng Noel – Tượng Giáng Sinh Mini cao 30 – 40 cm
Bộ Tượng Noel - Tượng Giáng Sinh Mini cao 30 - 40 cm
Bộ Tượng Noel - Tượng Giáng Sinh Mini cao 30 - 40 cm
  • Bộ Tượng Giáng Sinh 65 cm
  • Bộ Tượng Noel 1.2 mét
Bộ sưu tập hình ảnh, video về Bộ Tượng Giáng Sinh (Bộ Tượng Noel)
Scroll to top