Bàn Thờ Thiên Chúa phòng khách lắp đặt tháng 6 năm 2023

Bàn Thờ Thiên Chúa phòng khách được Beconi Việt Nam thiết kế và thi công tháng 6 năm 2023 tại các tỉnh thành trên cả nước.

Bàn Thờ Thiên Chúa phòng khách 2023

Bàn Thờ Thiên Chúa phòng khách được Beconi Việt Nam thiết kế và thi công tháng 6 năm 2023 tại các tỉnh thành trên cả nước.
  • Bàn Thờ Thiên Chúa phòng khách gia đình khách hàng tại Hà Tĩnh: bàn thờ chúa tượng đức mẹ hoa huệ và thánh giuse bế chúa 50 cm, thánh giá chúa chịu nạn cao 85 cm.
  • Bàn Thờ Chúa tại Nhà Nguyện – quận 9 TPHCM gồm Tượng Đức Mẹ Hoa Huệ, Thánh Giuse Hoa Huệ cao 1 mét – Thánh giá chúa chuộc tội cao 140 cm.
Bàn Thờ Thiên Chúa phòng khách được Beconi Việt Nam thiết kế và thi công tháng 6 năm 2023 tại các tỉnh thành trên cả nước.
  • Bàn Thờ Chúa phòng khách tại Biên Hòa: Tượng Đức Mẹ Hoa Huệ – Thánh giuse thợ cao 70 cm – thánh giá chúa khải hoàn treo cao 1.1 mét
  • Bàn Thờ Công Giáo phòng khách gia đình tại Hà Nội: Tượng đức mẹ hoa huệ và thánh giuse bế chúa cao 40 cm / thánh giá chúa khải hoàn có đế cao 65 cm
Bàn Thờ Thiên Chúa phòng khách được Beconi Việt Nam thiết kế và thi công tháng 6 năm 2023 tại các tỉnh thành trên cả nước.
  • Bàn Thờ chúa phòng khách gia đình tại quận tân phú – tphcm: Tượng đức mẹ hoa huệ và thánh giuse bế chúa cao 50 cm / thánh giá chúa khải hoàn có đế cao 85 cm
  • Tượng Đức Mẹ và Thánh giuse cao 30 cm gửi tới nhà khách hàng tại Phan Thiết – Bình Thuận

Xưởng Beconi Việt Nam

Bàn Thờ Thiên Chúa phòng khách lắp đặt tháng 6 năm 2023
Scroll to top