Tượng Thánh Martino Quỳ được sản xuất bằng nguyên liệu Polyresin cao cấp, chính hãng nhà sản xuất Beconi Việt Nam.

 

Tượng Thánh Martino Quỳ được sản xuất bằng nguyên liệu Polyresin cao cấp, chính hãng nhà sản xuất Beconi Việt Nam.

Tượng Thánh Martino

Thông tin bổ sung

Kích thước

10 cm, 40 cm