12 Thánh Tông Đồ – Phù điêu, Tranh, Tượng Bữa Tiệc Ly

12 Thánh Tông Đồ được Chúa Giêsu chọn để sai đi rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và các dân tộc khác. “Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.” (Luca 6:12-16)

@ 1. Thánh Phêrô (Simon) – Anh ông Anrê. Ðược Chúa gọi là “Peter”, nghĩa là “Ðá”. Người sự lòng tin và cậy. Sự chết: Ðóng thập giá đầu xuống đất (trái ngược Chúa Giêsu) vào năm 66 A.D.
@ 2. Thánh Anrê – Em ông Phêrô. Người sức mạnh. Sự chết: Trói đến chết vào năm 74 A.D.
@ 3. Thánh Giacôbê – Con ông Dêbêđê và anh của Gioan. Người sự xét đoán. Sự chết: chém đầu tại Giêrusalem vào năm 44 A.D.
@ 4. Thánh Gioan – Em ông Giacôbê và con ông Dêbêđê. Người lòng yêu. Hóa sách Phúc Âm theo – Thánh Gioan. Sự chết: Bị đày đến Isle of Patmos vào năm 96 A.D.
@ 5. Thánh Simon – Người nhiệt thành. Người sự lòng sốt sắng. Sự chết: Ðóng thập giá tại Presta vào năm 74 A.D.
@ 6. Thánh Batôlômêô – Là Natanien, người Cana xứ Galilê, được Philípphê mời đến gặp Giêsu. Người sự tưởng tượng. Sự chết: Bị đánh, đóng thập giá, và chém đầu theo lịnh của Vua và năm 52 A.D.
@ 7. Thánh Tôma – Người thống minh. Ðược gọi là “Tôma Hồ Nghi”. Sự chết: Ðâm bằng thương tại Corehandal, East Indies vào năm 52 A.D.
@ 8. Thánh Giacôbê – Con ông Anphê. Người Giai cấp. Sự chết: Ném xuống núi nhỏ và đánh cho chết vào năm 60 A.D.
@ 9. Thánh Philípphê – Ở Bétsaiđa vùng Galilê. Người quyền lực. Sự chết: Ðóng thập giá tại Heirapole Phryga vào năm 52 A.D.
@ 10. Thánh Giuđa(ê) – Em ông Giacôbe và con ông Anphê. Người trong sạch. Sự chết: Bị múi tên bắn vào năm 72 A.D.
@ 11. Ông Giuđa Ítcariốt – Con ông Simon Ítcariốt. Người phản bội Chúa. Người sự sống. Sự chết: Thắt cổ từ tử vào năm 33 A.D., sau khi Chúa Giêsu bị bắt.
@ 12. Thánh Matthêu – Người thu thuế. Người ý chí. Sự chết: Bị ám sát vào năm 60 A.D.
12 Thánh Tông Đồ được Chúa Giêsu chọn để sai đi rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và các dân tộc khác. “Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.” (Luca 6:12-16)

12 Thánh Tông Đồ

Tranh Bữa Tiệc Ly

12 Thánh Tông Đồ được Chúa Giêsu chọn để sai đi rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và các dân tộc khác. “Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.” (Luca 6:12-16)

Mô phỏng bữa tiệc ly chân thực

12 Thánh Tông Đồ được Chúa Giêsu chọn để sai đi rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và các dân tộc khác. “Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ: Ðó là Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.” (Luca 6:12-16)

Phù điêu Bữa Tiệc Ly

12 Thánh Tông Đồ

Tượng Bữa Tiệc Ly – 12 Thánh Tông Đồ

Tượng 12 Tông Đồ

Siêu thị công giáo - Catholic vn - shop đồ công giáo - mua bán tượng chúa - tượng chúa beconi - tượng công giáo beconi - bàn thờ chúa beconi, bàn thờ công giáo phòng khách beconi
Siêu thị công giáo - Catholic vn - shop đồ công giáo - mua bán tượng chúa - tượng chúa beconi - tượng công giáo beconi - bàn thờ chúa beconi, bàn thờ công giáo phòng khách beconi

THÔNG TIN LIÊN HỆ BECONI VIỆT NAM

  • Điện thoại: 0827. 999 . 383 – 0888. 7999 . 38 – 0889 . 7999. 38 
  • Có thể kết nối Zalo, Viber, Facebook … 
  • Trang Facebook: fb.com/congtybeconi
  • Email: nguyencuong.beconi@banthochuabeconi
12 Thánh Tông Đồ – Phù điêu, Tranh, Tượng Bữa Tiệc Ly
Scroll to top