Tượng Thánh Giuse Bế Chúa được sản xuất chính hãng bởi nhà sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp Beconi, đa dạng các kích thước từ 20 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 1.4 mét. Được sản xuất bằng nguyên liệu Polyresin cao cấp – quy trình nhượng quyền sản xuất từ Italia

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa được sản xuất chính hãng bởi nhà sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp Beconi, đa dạng các kích thước từ 20 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 1.4 mét. Được sản xuất bằng nguyên liệu Polyresin cao cấp - quy trình nhượng quyền sản xuất từ Italia

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa được sản xuất chính hãng bởi nhà sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp Beconi, đa dạng các kích thước từ 20 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 1.4 mét. Được sản xuất bằng nguyên liệu Polyresin cao cấp - quy trình nhượng quyền sản xuất từ Italia

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa được sản xuất chính hãng bởi nhà sản xuất Tượng Công Giáo cao cấp Beconi, đa dạng các kích thước từ 20 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 1.4 mét. Được sản xuất bằng nguyên liệu Polyresin cao cấp - quy trình nhượng quyền sản xuất từ Italia

Thông tin liên hệ Siêu Thị Công Giáo CatholicVN

Tượng Thánh Giuse Bế Chúa

Thông tin bổ sung

Kích thước

20 cm, 25 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 160 cm