Tượng Công Giáo Beconi tại Nhà Sách Đức Bà Hoà Bình

Nhà Sách Đức Bà Hoà Bình được quản lý và vận hành bởi các Sro thuộc Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản, ra đời vào tháng 6 năm 1995. Tên gọi Nhà Sách Đức Bà Hoà Bình xuất phát từ bức tượng Đức Mẹ Hoà Bình ở phía trước Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn, có ý xin Đức Mẹ che chở và chúc lành cho sứ mạng của Hội Dòng.

Địa chỉ nhà sách: Số 1 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (ngay bên cạnh Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn)

Nhà Sách Đức Bà Hoà Bình có những ấn phẩm, sản phẩm nào?

  • Đến với Nhà Sách bạn có thể mua được đa dạng nhiều đầu sách về công tác Mục Vụ, Giáo lý hôn nhân, Cuộc đời của Chúa Giesu, Dẫn nhập đức tin Kitô giáo, Gia đình Câu chuyện tình yêu và lòng thương xót, Sống Lời Chúa – Tháng 04/2023, Hồng ân trung tín và niềm vui kiên trì, Thời sự thần học số 99: Bộ giáo luật 1983 – 40 năm sau, Hợp tuyển suy tư 4: Lên đường trong hy vọng, Tiếng nói của Thiên Chúa trong lòng, Tâm lý chiều sâu & ơn gọi – Chiều kích tâm lý- Xã hội, Trung tín với đời sống thánh hiến trong thời hậu hiện đại, Thương cho đến cùng – Đời linh mục thừa tác, Đời sống Thánh Hiến, Hãy chú tâm xem xét, Thánh hiến và thánh hiến qua các lời khuyên phúc âm ….
  • Đồ phụng tự: Bình Ciboire, Bình xông hương / trầm, Bộ xức dầu / hộp dầu, Chân đèn, Chén lễ / chén thánh, Chuông, Hộp mình thánh, Mặt nhật, nến …
  • Tranh Ảnh Công Giáo, Ảnh Tượng Công Giáo, Bệ thờ Công Giáo, Bàn Thờ Chúa, Tượng Bàn Thờ Công Giáo, Tượng để bàn – quà tặng công giáo – Tượng để xe ô tô ( xe hơi ) …
Nhà Sách Đức Bà Hoà Bình được quản lý và vận hành bởi các Sro thuộc Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản, ra đời vào tháng 6 năm 1995. Tên gọi Nhà Sách Đức Bà Hoà Bình xuất phát từ bức tượng Đức Mẹ Hoà Bình ở phía trước Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn, có ý xin Đức Mẹ che chở và chúc lành cho sứ mạng của Hội Dòng.

Tượng Công Giáo Beconi tại Nhà Sách Đức Bà Hoà Bình

Nhà Sách Đức Bà Hoà Bình được quản lý và vận hành bởi các Sro thuộc Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản, ra đời vào tháng 6 năm 1995. Tên gọi Nhà Sách Đức Bà Hoà Bình xuất phát từ bức tượng Đức Mẹ Hoà Bình ở phía trước Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn, có ý xin Đức Mẹ che chở và chúc lành cho sứ mạng của Hội Dòng.
Đức Tổng Giám Mục TGP Sài Gòn, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng ( Chủ tịch HĐGM Việt Nam ) ghé thăm Nhà sách nhân dịp kỷ niệm 25 năm phụng vụ.
Nhà Sách Đức Bà Hoà Bình được quản lý và vận hành bởi các Sro thuộc Dòng Thánh Phaolô Thiện Bản, ra đời vào tháng 6 năm 1995. Tên gọi Nhà Sách Đức Bà Hoà Bình xuất phát từ bức tượng Đức Mẹ Hoà Bình ở phía trước Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn, có ý xin Đức Mẹ che chở và chúc lành cho sứ mạng của Hội Dòng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ BECONI VIỆT NAM

  • Điện thoại: 0827. 999 . 383 – 0888. 7999 . 38 – 0889 . 7999. 38 
  • Có thể kết nối Zalo, Viber, Facebook … 
  • Trang Facebook: fb.com/congtybeconi
  • Email: nguyencuong.beconi@banthochuabeconi
Tượng Công Giáo Beconi tại Nhà Sách Đức Bà Hoà Bình
Scroll to top