12 tông đồ

12 Thánh Tông Đồ là những ai? Bổn phận là gì?

12 Thánh Tông Đồ hay Người được sai phái, tên gọi khác có thể gọi là sứ giả của Chúa Giesu. Đã được tuyển chọn trong số các môn đệ, rồi được Chúa Giêsu sai đi rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và các dân tộc khác. “Ngài gọi các môn đồ đến, […]

Scroll to top