đức mẹ măng đen

Câu chuyện lạ Công Giáo: Đức Mẹ Măng Đen – KonTum

Đức Mẹ Măng Đen với quyền năng của hai bàn tay cụt (Hay còn gọi là Đức Mẹ Cụt Tay) tại Giáo Xứ KON-XƠM-LUTH, Giáo phận KON TUM. Đây là một trung tâm hành hương nổi tiếng tại Việt Nam. Nguồn gốc Tượng đài Đức Mẹ Măng Đen Theo tư liệu của Tòa Giám Mục […]

Scroll to top