KINH CẢI TỘI BẢY MỐI

Các mối và điều răn | Kinh mười điều răn | Kinh sáu điều răn …

KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn: Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sựThư hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớThứ ba: Giữ ngày Chúa NhậtThứ bốn: Thảo kính cha mẹThứ năm: Chớ giết ngườiThứ sáu: Chớ làm sự […]

Scroll to top