Polyresin là gì

Polyresin là gì? Tại sao các sản phẩm cao cấp thường sử dụng Polyresin

Polyresin là gì? Polyresin là nguyên liệu gốc thủy tinh, đầu tiên ở dạng lỏng, sau quá trình pha chế và sản xuất trở thành rắn và định hình nhờ khuôn. Polyresin là nguyên liệu được sử dụng nhiều trong các sản phẩm mỹ nghệ (tượng, phù điêu, sản phẩm decor….) cao cấp. Polyresin là […]

Scroll to top