sửa chân dung đức mẹ

Phục dựng, chỉnh sửa chân dung Bức Tượng Đức Mẹ La Vang, Quảng Trị tại Thánh Địa

Đức Mẹ La Vang, Thánh Địa Đức Mẹ La Vang ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, thuộc Tổng Giáo phận Huế. Ở địa điểm hành hương quan trọng nhất của Người Công Giáo Việt Nam. Là 01 trong 3 nơi trên thế giới Đức Mẹ Hiện Ra và được công nhận: Đức Mẹ La Vang […]

Scroll to top