tượng công giáo gốm sứ

Tượng Công Giáo bằng Gốm Sứ, bóng đẹp

Tượng Công Giáo bằng Gốm Sứ đẹp, bề mặt bóng và tạo sự thích thú cho mọi người. Tượng Công Giáo Gốm sứ có giá thành tương đối rẻ nhưng có nhược điểm là đường nét bị hạn chế (do hạn chế trong việc sản xuất bắt buộc phải giảm bớt hoa văn đường nét […]

Scroll to top