Địa chỉ Nhà sách Công Giáo tại Hà Nội- kinh doanh Ảnh Tượng Công Giáo

Nhà sách Công Giáo tại Hà Nội

Nhà sách Nhà Thờ Lớn Hà Nội

  • Nhà thờ Lớn Hà Nội là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Hà Nội, nơi có ngai tòa của Tổng giám mục.
  • Nhà sách Công Giáo tại Nhà Thờ Lớn tại Hà Nội có vị trí bên phải của Nhà Thờ Lớn. Kinh doanh vật phẩm Công Giáo, chuỗi tràng hạt, bàn thờ Chúa & Ảnh tượng Công Giáo.
  • Địa chỉ: số 40 Phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Nhà sách 31 Nhà Chung – Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

  • Địa chỉ: số 31 Phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
  • Điện thoại: 024 3928 7326

THÔNG TIN LIÊN HỆ BECONI VIỆT NAM

  • Điện thoại: 0827. 999 . 383 – 0888. 7999 . 38 – 0889 . 7999. 38 
  • Có thể kết nối Zalo, Viber, Facebook … 
  • Trang Facebook: fb.com/congtybeconi
  • Email: nguyencuong.beconi@banthochuabeconi
Địa chỉ Nhà sách Công Giáo tại Hà Nội- kinh doanh Ảnh Tượng Công Giáo
Scroll to top