Hình ảnh Tượng Đức Mẹ Maria: Ban Ơn, Fatima, Lộ Đức, Mân Côi… mini, để ngoài trời

Đức Mẹ Maria hay Đức Mẹ Mary, Đức Mẹ Đồng Trinh Maria là người đã sinh ra Chúa Giesu. Thông qua những câu chuyện trong kinh thánh về Đức Mẹ, nhiều những Hình Ảnh và Bức Tượng về Đức Mẹ Maria được tạo ra một cách chân thực nhất. Nhiều những Bức Tượng Tượng như: Tượng Đức Mẹ Ban Ơn, Tượng Đức Mẹ Bế Chúa, Tượng Đức Mẹ Chăn Chiên, Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, Tượng Đức Mẹ La Vang (Việt Nam), Tượng Đức Mẹ Fatima (Bồ Đào Nha), Tượng Đức Mẹ Lộ Đức (Pháp), Tượng Đức Mẹ Mân Côi, Tượng Đức Mẹ Lên Trời… và nhiều những tác phẩm khác về Đức Mẹ.

Đức Mẹ Maria hay Đức Mẹ Mary, Đức Mẹ Đồng Trinh Maria là người đã sinh ra Chúa Giesu. Thông qua những câu chuyện trong kinh thánh về Đức Mẹ, nhiều những Hình Ảnh và Bức Tượng về Đức Mẹ Maria được tạo ra một cách chân thực nhất. Nhiều những Bức Tượng Tượng như: Tượng Đức Mẹ Ban Ơn, Tượng Đức Mẹ Bế Chúa, Tượng Đức Mẹ Chăn Chiên, Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, Tượng Đức Mẹ La Vang (Việt Nam), Tượng Đức Mẹ Fatima (Bồ Đào Nha), Tượng Đức Mẹ Lộ Đức (Pháp), Tượng Đức Mẹ Mân Côi, Tượng Đức Mẹ Lên Trời... và nhiều những tác phẩm khác về Đức Mẹ.

Tại Việt Nam, nhiều những Bức Tượng Đức Mẹ đẹp được sản xuất tạo điều kiện cho các cộng đoàn, giáo dân chuộc để trưng thờ, sự hiện diện của Tượng Đức Mẹ ở trong nhà, ngoài sân, sân thượng, trong phòng… tạo cảm giác bình an trong mỗi con người, mỗi gia đình.

Tượng Đức Mẹ Xin Vâng mẫu Roma – Italia, chân dung Đức Mẹ đẹp tuyệt trần, hiền dịu trải đầy niềm yêu thương. Hai bàn tay dang ra, mắt nhắm ngay khoảng khắc đón nhận Tin Kính Mừng từ Đức Chúa Trời. Phía cuối tà áo còn có hình ảnh Đức Mẹ Bế Chúa càng rõ ràng hơn về việc Đức Mẹ nhận được tin sẽ sinh hạ Đức Chúa Giesu.

Hình ảnh Tượng Đức Mẹ, Tượng Đức Mẹ ngoài trời, Tượng Đức Mẹ Maria, Tượng Mẹ Maria, Tượng Đức Mẹ Ban ơn, Tượng Đức Mẹ Fatima, Tượng Đức Mẹ Mân Côi, Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Maria hay Đức Mẹ Mary, Đức Mẹ Đồng Trinh Maria là người đã sinh ra Chúa Giesu. Thông qua những câu chuyện trong kinh thánh về Đức Mẹ, nhiều những Hình Ảnh và Bức Tượng về Đức Mẹ Maria được tạo ra một cách chân thực nhất. Nhiều những Bức Tượng Tượng như: Tượng Đức Mẹ Ban Ơn, Tượng Đức Mẹ Bế Chúa, Tượng Đức Mẹ Chăn Chiên, Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, Tượng Đức Mẹ La Vang (Việt Nam), Tượng Đức Mẹ Fatima (Bồ Đào Nha), Tượng Đức Mẹ Lộ Đức (Pháp), Tượng Đức Mẹ Mân Côi, Tượng Đức Mẹ Lên Trời... và nhiều những tác phẩm khác về Đức Mẹ.

Tượng Đức Mẹ Bế Chúa

Hình ảnh Tượng Đức Mẹ, Tượng Đức Mẹ ngoài trời, Tượng Đức Mẹ Maria, Tượng Mẹ Maria, Tượng Đức Mẹ Ban ơn, Tượng Đức Mẹ Fatima, Tượng Đức Mẹ Mân Côi, Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Maria hay Đức Mẹ Mary, Đức Mẹ Đồng Trinh Maria là người đã sinh ra Chúa Giesu. Thông qua những câu chuyện trong kinh thánh về Đức Mẹ, nhiều những Hình Ảnh và Bức Tượng về Đức Mẹ Maria được tạo ra một cách chân thực nhất. Nhiều những Bức Tượng Tượng như: Tượng Đức Mẹ Ban Ơn, Tượng Đức Mẹ Bế Chúa, Tượng Đức Mẹ Chăn Chiên, Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, Tượng Đức Mẹ La Vang (Việt Nam), Tượng Đức Mẹ Fatima (Bồ Đào Nha), Tượng Đức Mẹ Lộ Đức (Pháp), Tượng Đức Mẹ Mân Côi, Tượng Đức Mẹ Lên Trời... và nhiều những tác phẩm khác về Đức Mẹ.

Hình ảnh về Tượng Đức Mẹ Lộ Đức

Hình ảnh Tượng Đức Mẹ, Tượng Đức Mẹ ngoài trời, Tượng Đức Mẹ Maria, Tượng Mẹ Maria, Tượng Đức Mẹ Ban ơn, Tượng Đức Mẹ Fatima, Tượng Đức Mẹ Mân Côi, Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Maria hay Đức Mẹ Mary, Đức Mẹ Đồng Trinh Maria là người đã sinh ra Chúa Giesu. Thông qua những câu chuyện trong kinh thánh về Đức Mẹ, nhiều những Hình Ảnh và Bức Tượng về Đức Mẹ Maria được tạo ra một cách chân thực nhất. Nhiều những Bức Tượng Tượng như: Tượng Đức Mẹ Ban Ơn, Tượng Đức Mẹ Bế Chúa, Tượng Đức Mẹ Chăn Chiên, Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, Tượng Đức Mẹ La Vang (Việt Nam), Tượng Đức Mẹ Fatima (Bồ Đào Nha), Tượng Đức Mẹ Lộ Đức (Pháp), Tượng Đức Mẹ Mân Côi, Tượng Đức Mẹ Lên Trời... và nhiều những tác phẩm khác về Đức Mẹ.

Thông tin liên hệ Siêu Thị Công Giáo CatholicVN

Hình ảnh Tượng Đức Mẹ Maria: Ban Ơn, Fatima, Lộ Đức, Mân Côi… mini, để ngoài trời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to top