Chuỗi tràng hạt Mân Côi, Vòng Tay Công Giáo bằng gỗ, đá, vàng, bạc

Chuỗi tràng hạt Mân Côi, Vòng Tay Công Giáo bằng gỗ, đá, vàng, bạc dùng để đeo lên các bức Tượng Đức Mẹ, Vòng đeo tay, Lần tràng hạt Cầu Nguyện. Được làm từ nhiều nguyên liệu đa dạng khác nhau: Gỗ (gỗ đàn hương, gỗ quý, gỗ thường), Bằng Ngọc – Đá bán quý – Đá quý, Bằng các nguyên liệu tổng hợp khác.

Chuỗi tràng hạt Mân Côi, Vòng Tay Công Giáo bằng gỗ, đá, vàng, bạc dùng để đeo lên các bức Tượng Đức Mẹ, Vòng đeo tay, Lần tràng hạt Cầu Nguyện. Được làm từ nhiều nguyên liệu đa dạng khác nhau: Gỗ (gỗ đàn hương, gỗ quý, gỗ thường), Bằng Ngọc - Đá bán quý - Đá quý, Bằng các nguyên liệu tổng hợp khác.
Chuỗi tràng hạt Mân Côi, Vòng Tay Công Giáo bằng gỗ, đá, vàng, bạc dùng để đeo lên các bức Tượng Đức Mẹ, Vòng đeo tay, Lần tràng hạt Cầu Nguyện. Được làm từ nhiều nguyên liệu đa dạng khác nhau: Gỗ (gỗ đàn hương, gỗ quý, gỗ thường), Bằng Ngọc - Đá bán quý - Đá quý, Bằng các nguyên liệu tổng hợp khác.
Chuỗi tràng hạt Mân Côi, Vòng Tay Công Giáo bằng gỗ, đá, vàng, bạc dùng để đeo lên các bức Tượng Đức Mẹ, Vòng đeo tay, Lần tràng hạt Cầu Nguyện. Được làm từ nhiều nguyên liệu đa dạng khác nhau: Gỗ (gỗ đàn hương, gỗ quý, gỗ thường), Bằng Ngọc - Đá bán quý - Đá quý, Bằng các nguyên liệu tổng hợp khác.
Chuỗi tràng hạt Mân Côi, Vòng Tay Công Giáo bằng gỗ, đá, vàng, bạc dùng để đeo lên các bức Tượng Đức Mẹ, Vòng đeo tay, Lần tràng hạt Cầu Nguyện. Được làm từ nhiều nguyên liệu đa dạng khác nhau: Gỗ (gỗ đàn hương, gỗ quý, gỗ thường), Bằng Ngọc - Đá bán quý - Đá quý, Bằng các nguyên liệu tổng hợp khác.

Thông tin liên hệ Siêu Thị Công Giáo CatholicVN

Chuỗi tràng hạt Mân Côi, Vòng Tay Công Giáo bằng gỗ, đá, vàng, bạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to top