Tượng Chúa Hài Đồng – Bộ Tượng Giáng Sinh Noel Italia

Tượng Chúa Hài Đồng có thể được chế tác bằng nhiều nguyên liệu khác nhau, ví dụ như bằng đá, bằng kim loại: đồng – mạ vàng, bằng Composite, bằng gỗ …. Tại Beconi Việt Nam bằng nguyên liệu Polyresin và quy trình đánh màu cổ điển thủ công, Tượng Chúa Giáng Sinh được tả một cách tỷ mỉ và chân thực đến từng chi tiết.

– Tượng Chúa Hài Đồng trên máng cỏ trong bộ Tượng Giáng Sinh (Bộ Tượng Noel) Italia được chế tác bởi Beconi Việt Nam hoàn toàn thủ công.
– Tượng Chúa Hài Đồng trong bộ Tượng Thiên Thần Giáng Sinh được chế tác thủ công bởi Beconi Việt Nam.

Sử dụng những nguyên liệu tốt nhất và quy trình thủ công tỷ mỉ. Beconi Việt Nam đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng trên cả nước có những Bộ Tượng Noel đẹp để trưng thờ trong mùa Giáng Sinh.

Tượng Chúa Hài Đồng có thể được chế tác bằng nhiều nguyên liệu khác nhau, ví dụ như bằng đá, bằng kim loại: đồng - mạ vàng, bằng Composite, bằng gỗ .... Tại Beconi Việt Nam bằng nguyên liệu Polyresin và quy trình đánh màu cổ điển thủ công, Tượng Chúa Giáng Sinh được tả một cách tỷ mỉ và chân thực đến từng chi tiết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ BECONI VIỆT NAM

  • Điện thoại: 0827. 999 . 383 – 0888. 7999 . 38 – 0889 . 7999. 38 
  • Có thể kết nối Zalo, Viber, Facebook … 
  • Trang Facebook: fb.com/congtybeconi
  • Email: nguyencuong.beconi@banthochuabeconi

Hình ảnh Tượng Chúa Hài Đồng và Bộ Tượng Giáng Sinh – Beconi Việt Nam

Tượng Chúa Hài Đồng có thể được chế tác bằng nhiều nguyên liệu khác nhau, ví dụ như bằng đá, bằng kim loại: đồng - mạ vàng, bằng Composite, bằng gỗ .... Tại Beconi Việt Nam bằng nguyên liệu Polyresin và quy trình đánh màu cổ điển thủ công, Tượng Chúa Giáng Sinh được tả một cách tỷ mỉ và chân thực đến từng chi tiết.
Bộ Tượng Giáng sinh gồm 11 nhân vật tại Beconi Việt Nam. Có các kích thước đa dạng từ 30-40-50-60 cm đến 1,2 mét. Phục vụ cộng đoàn có những bộ tượng đẹp để trưng bày trong mùa noel, giáng sinh.
Tượng Chúa Hài Đồng có thể được chế tác bằng nhiều nguyên liệu khác nhau, ví dụ như bằng đá, bằng kim loại: đồng - mạ vàng, bằng Composite, bằng gỗ .... Tại Beconi Việt Nam bằng nguyên liệu Polyresin và quy trình đánh màu cổ điển thủ công, Tượng Chúa Giáng Sinh được tả một cách tỷ mỉ và chân thực đến từng chi tiết.
Bộ Tượng Thiên Thần Giáng Sinh cao từ 30 – 40 – 60 cm đến 1 mét; 1.2 mét
Tượng Chúa Hài Đồng có thể được chế tác bằng nhiều nguyên liệu khác nhau, ví dụ như bằng đá, bằng kim loại: đồng - mạ vàng, bằng Composite, bằng gỗ .... Tại Beconi Việt Nam bằng nguyên liệu Polyresin và quy trình đánh màu cổ điển thủ công, Tượng Chúa Giáng Sinh được tả một cách tỷ mỉ và chân thực đến từng chi tiết.
Tượng Chúa Hài Đồng – Bộ Tượng Giáng Sinh Noel Italia
Scroll to top