Bàn Thờ Chúa – Tượng Công Giáo tại Nghệ An

Bàn Thờ Chúa – Tượng Công Giáo cổ điển cao cấp, theo tiêu chuẩn xuất khẩu Italia được Chế tác và sản xuất bởi Beconi Việt Nam được trưng bày và kinh doanh tại Nghệ An. Nghệ An bao gồm: thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Thanh Chương. Hệ thống cửa hàng của Beconi Việt Nam tại Nghệ An bao gồm:

Cửa hàng 1:
Cửa hàng 2:
Bàn Thờ Chúa - Tượng Công Giáo được Chế tác và sản xuất bởi Beconi Việt Nam được trưng bày và kinh doanh tại Nghệ An. Nghệ An bao gồm: thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Thanh Chương.

THÔNG TIN LIÊN HỆ BECONI VIỆT NAM

Bàn Thờ Chúa – Tượng Công Giáo tại Nghệ An
Scroll to top