ảnh tượng công giáo thạch cao

Tượng Công Giáo Thạch Cao, những Ảnh Tượng Công Giáo đầu tiên

Tượng Công Giáo Thạch cao là một trong những nguyên liệu đầu tiên sử dụng để làm Ảnh Tượng Công Giáo, có ưu điểm là giá thành rẻ. Tượng Công Giáo bằng Thạch cao phổ biến từ những năm 1990 đến khoảng 2010. Sau khi Composite ra đời và được ứng dụng trong sản xuất […]

Scroll to top