nghệ nhân mai văn chương

Tượng Công Giáo Văn Chương – Tượng Chúa, Đức Mẹ đẹp giá rẻ

Tượng Công Giáo Văn Chương – Cơ sở điêu khắc Tượng Công Giáo Văn Chương – Nhà điêu khắc, Nghệ thuật Gia, Nghệ Nhân Mai Văn Chương là một “tượng đài” trong ngành điêu khắc Công Giáo tại Việt Nam. Ông Mai Văn Chương là một trong những cánh chim đầu đàn trong làng điêu […]

Scroll to top