tượng thánh mat-theu

Tượng Thánh Mattheu – Tông Đồ Thánh Sử

Tượng Thánh Mattheu – Tông Đồ Thánh Sử. Thánh Mattheu (Mát-thêu) là một trong nhóm 12 tông đồ. Ngài là nhân viên thu thuế, được Đức Chúa Giêsu gọi lúc ngồi ở bàn thu thuế. Theo Pa-pi-as (Giám Mục thành Hieropôlis khoảng năm 138) thì Matthêu cũng được gọi là Lêvi, đã soạn Phúc Âm […]

Scroll to top