Tượng Thánh Mattheu – Tông Đồ Thánh Sử

Tượng Thánh Mattheu – Tông Đồ Thánh Sử. Thánh Mattheu (Mát-thêu) là một trong nhóm 12 tông đồ. Ngài là nhân viên thu thuế, được Đức Chúa Giêsu gọi lúc ngồi ở bàn thu thuế. Theo Pa-pi-as (Giám Mục thành Hieropôlis khoảng năm 138) thì Matthêu cũng được gọi là Lêvi, đã soạn Phúc Âm bằng tiếng Aram, nhưng bản đó đã bị thất lạc. Hiện người ta chỉ tìm được những bản bằng tiếng Hy Lạp.

Thánh Matthêu trích dần Cựu Ước rất nhiều trong Phúc Âm của ngài, nhằm mục đích chứng minh Chúa Giêsu Nagiarét chính là Ðấng Messia Thiên Chúa đã hứa: và như thế ngài nhắm vào số thính giả người Do Thái.

Theo truyền tụng thì thánh Matthêu đã rao giảng và làm việc tại Antioch, có lẽ tại đây ngài đã soạn Phúc Âm.

Giới thiệu một số mẫu Tượng Thánh Mattheu

Tượng Thánh Mattheu - Tông Đồ Thánh Sử.  Thánh Mattheu (Mát-thêu) là một trong nhóm 12 tông đồ. Ngài là nhân viên thu thuế, được Đức Chúa Giêsu gọi lúc ngồi ở bàn thu thuế. Theo Pa-pi-as (Giám Mục thành Hieropôlis khoảng năm 138) thì Matthêu cũng được gọi là Lêvi, đã soạn Phúc Âm bằng tiếng Aram, nhưng bản đó đã bị thất lạc. Hiện người ta chỉ tìm được những bản bằng tiếng Hy Lạp.
Tượng Thánh Mattheu - Tông Đồ Thánh Sử.  Thánh Mattheu (Mát-thêu) là một trong nhóm 12 tông đồ. Ngài là nhân viên thu thuế, được Đức Chúa Giêsu gọi lúc ngồi ở bàn thu thuế. Theo Pa-pi-as (Giám Mục thành Hieropôlis khoảng năm 138) thì Matthêu cũng được gọi là Lêvi, đã soạn Phúc Âm bằng tiếng Aram, nhưng bản đó đã bị thất lạc. Hiện người ta chỉ tìm được những bản bằng tiếng Hy Lạp.
Tượng Thánh Mattheu - Tông Đồ Thánh Sử.  Thánh Mattheu (Mát-thêu) là một trong nhóm 12 tông đồ. Ngài là nhân viên thu thuế, được Đức Chúa Giêsu gọi lúc ngồi ở bàn thu thuế. Theo Pa-pi-as (Giám Mục thành Hieropôlis khoảng năm 138) thì Matthêu cũng được gọi là Lêvi, đã soạn Phúc Âm bằng tiếng Aram, nhưng bản đó đã bị thất lạc. Hiện người ta chỉ tìm được những bản bằng tiếng Hy Lạp.
Tượng Thánh Mattheu - Tông Đồ Thánh Sử.  Thánh Mattheu (Mát-thêu) là một trong nhóm 12 tông đồ. Ngài là nhân viên thu thuế, được Đức Chúa Giêsu gọi lúc ngồi ở bàn thu thuế. Theo Pa-pi-as (Giám Mục thành Hieropôlis khoảng năm 138) thì Matthêu cũng được gọi là Lêvi, đã soạn Phúc Âm bằng tiếng Aram, nhưng bản đó đã bị thất lạc. Hiện người ta chỉ tìm được những bản bằng tiếng Hy Lạp.
Tượng Thánh Mattheu - Tông Đồ Thánh Sử.  Thánh Mattheu (Mát-thêu) là một trong nhóm 12 tông đồ. Ngài là nhân viên thu thuế, được Đức Chúa Giêsu gọi lúc ngồi ở bàn thu thuế. Theo Pa-pi-as (Giám Mục thành Hieropôlis khoảng năm 138) thì Matthêu cũng được gọi là Lêvi, đã soạn Phúc Âm bằng tiếng Aram, nhưng bản đó đã bị thất lạc. Hiện người ta chỉ tìm được những bản bằng tiếng Hy Lạp.

Nếu bạn có nhu cầu đặt Tượng Thánh Mattheu (Matthew) vui lòng liên hệ thông tin sau:

  • Điện thoại: 0889 7999 38
  • Điện thoại: 0827 999 383
  • Email: catholicvn.com@gmail.com

Một số Mẫu Tượng Công Giáo đẹp khác

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ Siêu Thị Công Giáo CatholicVN

Tượng Thánh Mattheu – Tông Đồ Thánh Sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to top