Bàn Thờ Chúa Beconi – Bàn Thờ Công Giáo phòng khách gia đình BECONI

Bàn Thờ Chúa phòng khách gia đình là một phần quan trọng trong Gia Đình Công Giáo tại Việt Nam, đây là nơi được dùng để trưng thờ, tôn kính Chúa Giesu, Đức Mẹ Maria… Bàn Thờ Chúa phòng khách gia đình thường được đặt ở vị trí trung tâm của phòng khách, là nơi tập trung của mọi hoạt động sinh hoạt gia đình.

Xem thêm: Tượng Chúa GiesuTượng Đức Mẹ MariaBàn Thờ Chúa

Bàn Thờ Chúa Beconi – Bàn Thờ Công Giáo phòng khách gia đình BECONI
Scroll to top